Location

HeadOffice (Cheonan)

 62-16, Pungsesandan 4-ro, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do
 +81-41-558-9780
  Fax. +81- 41-558-9781

Ilsan Office 

 No.14007, 14/F, M-City Tower, 195 Baengmaro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do,(869 Janghang-dong) 410-839 Korea
 +81-31-819-9780
 Fax.+81- 31-819-9784